Oudercommissie/ Alternatieve ouderraadpleging

We willen graag een oudercommissie waar iedere ouder die een kind heeft op de bso of dagopvang aan deel kan nemen. Hiermee helpt de ouder ons en hun kind(eren). Hiervoor aanmelden kan via het ouderportaal of via een van onze pedagogische medewerkers. Wat wij belangrijk vinden in onze relatie met de kinderen vertalen we ook in onze relatie met ouders als opvoeders. Respect hebben voor elkaar, voor elkaars mening, visie en achtergrond vormt hierbij de basis. Wij streven naar wederzijds vertrouwen en werken aan een goede samenwerkingsrelatie met ouders door open communicatie. Wij hechten veel waarde aan wederzijds informatie uitwisseling omdat dit essentieel is bij het realiseren van een goede balans. Totdat we een volwaardige oc kunnen samenstellen zullen we gebruik maken van een alternatieve ouderraadpleging. Ouders worden via nieuwsbrieven op de hoogte gesteld en gevraagd om hun mening over bepaalde zaken zoals nieuwe tarieven, de meldcode, klachtenreglement etc.

 

Hier kunt u een modelregelement oudercommisie vinden:  

 

 

 

Modelreglement En Huishoudelijk Reglement Oudercommissie
Word – 119,4 KB 3 downloads

Hieronder kunt u de brochure alternatieve ouderraadpleging in de kinderopvang downloaden:

Brochure AOR Pdf
PDF – 2,7 MB 8 downloads